Facultatief

Metabolisme

Metabolisme


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Metabolisme: chemische en fysische processen in het lichaam

Wat is metabolisme?

Metabolisme is de som van chemische en fysische processen die plaatsvinden in een levend organisme.

types

Metabolisme is verdeeld in katabolisme (afbraak van een stof voor energie) en anabolisme (het vermogen van het lichaam om de ene stof in een andere te transformeren voor ontwikkeling en reparatie).

Van eencellige organismen (gevormd door een enkele cel) tot meercellige organismen (gevormd door meerdere cellen) komen metabole functies voor.

Metabole functies in het lichaam

Een goed voorbeeld van metabole functie is het proces van cellulaire ademhaling dat plaatsvindt in aërobe organismen, waarbij mitochondriën glucose afbreken door zuurstof in de koolstof te introduceren, waardoor de energie ervan wordt verwijderd.


Video: Stofwisseling: Basisprincipes (November 2022).