Informatie

Wat zijn de methoden van profylaxe tegen blootstelling aan radioactieve isotopen?

Wat zijn de methoden van profylaxe tegen blootstelling aan radioactieve isotopen?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kaliumjodide wordt gebruikt als profylaxe om ziekte te voorkomen wanneer men waarschijnlijk wordt blootgesteld aan jodium-131 ​​en andere radioactieve isotopen van jodium. Zijn er andere profylactische behandelingen voor blootstelling aan andere radioactieve isotopen, zoals Cesium-137, Tritium, Strontium-90, enz.? Zo ja, hoe werken ze?


 • 14 april 2021: FDA heeft de pagina FDA Response to the Fukushima Daiichi Nuclear Power Facility Incident bijgewerkt met nieuwe informatie nadat de regering van Japan had aangekondigd dat ze heeft besloten het afvalwater dat momenteel wordt opgeslagen op het terrein van de kerncentrale van Fukushima Daiichi, in de oceaan te lozen.
 • 28 januari 2021: FDA keurde een behandeling goed om de overleving te verhogen bij volwassenen en pediatrische patiënten (inclusief voldragen pasgeborenen) die acuut worden blootgesteld aan myelosuppressieve stralingsdoses (hematopoietisch syndroom of acuut stralingssyndroom [HS-ARS]). Voor meer informatie over deze behandeling, zie het NPLATE (romiplostim) productlabel (PDF, 684 KB).
 • 2 december 2019: Wetenschappelijke update van de regelgeving - FDA heeft in september 2019 een contract gegund aan het Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering aan de Harvard University om het gebruik van menselijke organen-op-chips voor de ontwikkeling van medische tegenmaatregelen (MCM) te bevorderen door biomimicry aan te tonen en kritische kwalificatiecriteria te definiëren. om de afhankelijkheid van dierproeven te verminderen. Dit werk bouwt voort op eerder door de FDA gefinancierd werk dat leidde tot de ontwikkeling van menselijke modellen van acuut stralingssyndroom (ARS) in beenmerg-, darm- en longorganen-op-chips en de toepassing van deze hulpmiddelen bij de evaluatie van ARS MCM's.
 • 29 maart 2018: FDA keurde een nieuwe indicatie voor Leukine (sargramostim) goed om de overleving van volwassen en pediatrische patiënten die acuut zijn blootgesteld aan myelosuppressieve stralingsdoses (hematopoëtisch syndroom of acuut stralingssyndroom of H-ARS) te verhogen, zoals kan optreden na een radiologische of nucleaire gebeurtenis. Leukine is de derde door de FDA goedgekeurde medische tegenmaatregel die is geïndiceerd om de overleving te verhogen bij patiënten die worden blootgesteld aan myelosuppressieve stralingsdoses. Zie Medische tegenmaatregelen hieronder voor meer informatie

Van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

  Tijdens een stralingsnoodgeval zijn de belangrijkste stappen die u kunt nemen om naar binnen te gaan of te schuilen, binnen te blijven om uw blootstelling aan straling te verminderen en op de hoogte te blijven voor verdere instructies over wat u moet doen.
   (video, 1:35)

  Nucleaire neerslagstraal

  De grootte van het gebied dat wordt getroffen door nucleaire fall-out is volledig afhankelijk van het type en de hoeveelheid blootstelling aan straling. Hoewel veel nucleaire isotopen elke dag worden verwerkt en geproduceerd voor commerciële en medische toepassingen, werken deze industrieën zelden op de schaal of met reactieve genoeg isotopen om een ​​nucleaire fall-out te veroorzaken. Twee menselijke activiteiten zijn door de geschiedenis heen verantwoordelijk geweest voor grootschalige nucleaire fall-outgebeurtenissen. Kernwapens waren de eerste menselijke uitvinding die radioactieve neerslag veroorzaakte.

  Een nucleaire explosie zal nucleaire neerslag veroorzaken in een gebied dat in verhouding staat tot de grootte en kwaliteit van de bom, en aangepast voor waar de bom tot ontploffing wordt gebracht. Er zijn twee hoofdtypen kernwapens: splijtingsbommen en fusiebommen. Bij splijtingsbommen komt energie vrij door twee stukken uranium tegen elkaar te slaan, waardoor afzonderlijke atomen samensmelten. Hierdoor komt veel energie vrij. De eerste atoombom die in oorlogstijd werd gedropt, een bom genaamd "Little Boy", die door de Verenigde Staten op Japan werd gedropt, was een splijtingsbom. De bom produceerde een explosie gelijk aan 15.000 ton TNT. Hieronder ziet u een afbeelding van de initiële ontploffingsstraal en de branden die het veroorzaakte. De bom ontplofte in de lucht, voordat hij de grond bereikte. Dit staat bekend als een "luchtstoot" en stuurt straling de atmosfeer en de omgeving in als nucleaire fall-out. Deze kleine, voorlopige bom had een ontploffingsstraal van ongeveer een mijl. Metingen van de neerslag werden niet nauwkeurig verkregen, maar er wordt aangenomen dat de radioactiviteit tientallen of honderden kilometers in de omringende lucht reist.

  De grootste atoombom die tot ontploffing werd gebracht, was de "Tsar Bomba" of "King of Bombs", die in 1961 door de Sovjet-Unie tot ontploffing werd gebracht. krachtiger fusiereactie tussen waterstofatomen. Bommen in deze klasse worden daarom waterstofbommen, H-bommen of thermonucleaire wapens genoemd. De Tsar Bomba was de grootste ooit gebouwd in deze klasse. De paddenstoelwolk die door de explosie werd gecreëerd, was tot honderden kilometers ver te zien. De resulterende nucleaire fall-out van de explosie werd veroordeeld door de Verenigde Staten en leidde tot escalaties in de Koude Oorlog. Er wordt aangenomen dat nucleaire fall-out van deze, en honderden andere kernwapentests, nucleaire fall-out over de hele wereld kan veroorzaken, aangezien de explosie rechtstreeks in de bovenste atmosfeer reikt. Het kan weken of maanden duren voordat de radioactieve materialen hun weg naar de grond hebben gevonden, en ze kunnen duizenden kilometers afleggen. Deze nucleaire fall-out veroorzaakt een toename van chemisch reactieve ionen, radioactieve isotopen en veroorzaakt mutatie en zelfs de dood in levende organismen.

  De initiële stralingslekkage bij deze gebeurtenissen was niet bekend. In het geval van Fukushima werd aangenomen dat de radioactiviteit was afgesloten, totdat bij verkenningen door radioactief afgeschermde robots grondwater de faciliteit binnensijpelde. Hoewel er zeer weinig sterfgevallen rechtstreeks zijn gemeld door het incident, is het nog steeds onbekend hoe ver de nucleaire fall-out reikt en wie er getroffen zal worden. De eerste rapporten waarschuwden voor de radioactiviteit die in de zee lekt, waardoor deze wereldwijd zou kunnen worden vervoerd. Aangezien geavanceerde instrumenten nodig zijn om nucleaire straling te detecteren en te classificeren, is de beste gok om nucleaire fall-out te voorkomen, zo ver mogelijk weg van de bron, zo snel mogelijk.


  Straling van bouwmaterialen

  We worden allemaal dagelijks blootgesteld aan kleine hoeveelheden straling van natuurlijke bronnen van radioactief materiaal. Veel van deze natuurlijke straling is afkomstig van radioactieve stoffen in bouwmaterialen en in de bodem in het milieu.

  Welke bouwmaterialen bevatten radioactief materiaal?

  Sommige bouwmaterialen bevatten weinig radioactief materiaal. Bouwmaterialen die zijn gemaakt van zandsteen, beton, baksteen, natuursteen, gips of graniet, zenden hoogstwaarschijnlijk weinig straling uit.

  Radioactieve materialen in zandsteen, beton, baksteen, natuursteen, gips en graniet bevatten natuurlijk voorkomende radioactieve elementen zoals radium, uranium en thorium. Deze natuurlijk voorkomende elementen kunnen afbreken of vervallen in het radioactieve gas radon. Afhankelijk van de hoeveelheid van deze stoffen die aanwezig zijn, kunnen ze ook kleine verhogingen van de stralingsniveaus veroorzaken. Hoeveelheden (doses) straling in bouwmaterialen zijn afhankelijk van het soort en de hoeveelheid gebruikte materialen.

  Hoeveel blootstelling aan straling kan ik krijgen van bouwmaterialen?

  Bouwmaterialen die zijn gemaakt van zandsteen, beton, baksteen, natuursteen, gips en graniet bevatten hoogstwaarschijnlijk geen radioactief materiaal dat de stralingsdosis zal verhogen tot boven de lage niveaus van achtergrondstraling die we dagelijks ontvangen.

  Radioactief materiaal in bouwmaterialen kan het radongehalte binnenshuis verhogen. Het is echter waarschijnlijker dat radon uw huis binnendringt via scheuren en gaten in uw fundering (onder het huis) of particulier bronwater (grondwater). Verhoogde radonniveaus binnenshuis kunnen een risico vormen voor de menselijke gezondheid.

  U kunt uw gebouw testen om er zeker van te zijn dat er veilige radonniveaus zijn.

  Wat is het risico van straling in bouwmaterialen?

  Voor het grootste deel zijn de niveaus van radioactieve stoffen in bouwmaterialen erg laag. Het is onwaarschijnlijk dat deze lage niveaus van radioactief materiaal, en de straling die ze uitzenden, schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.

  In bepaalde gevallen kan er radioactief radongas vrijkomen uit bouwmaterialen en moet u mogelijk maatregelen nemen om uzelf te beschermen. Als u zich zorgen maakt over de niveaus van radon in uw huis, laat het dan testen.


  Herhaalde KI-profylaxe bij langdurige blootstelling aan jodiumradio-isotopen: farmacokinetische onderzoeken bij volwassen ratten

  Een nieuw en effectief doseringsschema voorstellen voor herhaalde profylaxe van stabiel kaliumjodide (KI) in geval van langdurige blootstelling aan radioactief jodium.

  Methoden:

  De farmacokinetiek van jodium werd bij ratten bepaald door compartimentele analyses na intraveneuze en orale toediening van de optimale dosis van 1 mg/kg KI, die eerder was geselecteerd in een dosis-effectonderzoek. De schildklierbescherming tegen opname van jodium-125 werd gedurende 24 uur gevolgd na een enkele orale dosering van KI. Een herhaalde KI-profylaxe werd gemodelleerd met behulp van initiële schattingen van de farmacokinetische parameters van jodium.

  Resultaten

  Een doseringsschema bestaande uit toedieningen van 1 mg/kg per dag gedurende 8 dagen werd gekozen en bestudeerd. De door simulatie voorspelde plasmajodiumconcentraties werden geverifieerd door experimentele gegevens en varieerden na de derde dosis KI tussen 174 en 1190 g/l. De remmingsstudie van jodium-125-binding in de schildklier als functie van de tijd toonde aan dat het beschermende effect van KI kon worden gecorreleerd aan stabiele jodiumplasmaconcentraties. Daarom kon een theoretische afname van de jodium-125-opname door de schildklier van 63 tot 88% worden bereikt in een interval van 24 uur tussen twee KI-doses.

  Conclusie

  Gezien de bevredigende niveaus van schildklierbescherming, zou dit doseringsschema kunnen worden overwogen om KI-indicaties voor herhaalde profylaxe uit te breiden.


  Het elektromagnetische spectrum: niet-ioniserende straling

  Straling bestaat overal om ons heen, zowel van natuurlijke als door de mens gemaakte bronnen, en is in twee vormen: ioniserend en niet ioniserend straling.

  Ioniserende straling is een vorm van energie die werkt door elektronen te verwijderen uit atomen en moleculen van materialen die lucht, water en levend weefsel bevatten. Ioniserende straling kan ongezien reizen en door deze materialen gaan.

  Wat is niet-ioniserende straling?

  Niet-ioniserende straling bestaat overal om ons heen uit vele bronnen. Het bevindt zich links van ioniserende straling op het elektromagnetische spectrum in de onderstaande figuur.

  • Radiofrequente (RF) straling die wordt gebruikt in veel uitzend- en communicatietoepassingen
  • Magnetrons gebruikt in de keuken thuis
  • Infraroodstraling gebruikt in warmtelampen

  De scheidslijn tussen ioniserende en niet-ioniserende straling komt voor in het ultraviolette deel van het elektromagnetische spectrum [getoond in de afbeelding van het elektromagnetische spectrum hierboven]. Straling in de ultraviolette band en bij lagere energieën (links van ultraviolet) wordt niet-ioniserende straling genoemd, terwijl bij de hogere energieën rechts van de ultraviolette band ioniserende straling wordt genoemd.

  Naarmate we naar de linkerkant van de zichtbare lichtband in de bovenstaande afbeelding gaan, gaan we naar lagere frequenties. Met "frequentie" bedoelen we hoe snel deze golven op en neer bewegen. Hoe lager de frequentie, hoe lager de energie.

  In deze lagere frequenties aan de linkerkant van het elektromagnetische spectrum vinden we infrarood-, microgolf-, radiogolven en straling in het bereik van mobiele telefoons.

  Simpel gezegd, niet-ioniserende straling verschilt van ioniserende straling in de manier waarop het inwerkt op materialen zoals lucht, water en levend weefsel

  In tegenstelling tot röntgenstralen en andere vormen van ioniserende straling heeft niet-ioniserende straling niet genoeg energie om elektronen van atomen en moleculen te verwijderen. Niet-ioniserende straling kan stoffen verhitten. De microgolfstraling in een magnetron verwarmt bijvoorbeeld snel water en voedsel.

  We worden elke dag blootgesteld aan lage niveaus van niet-ioniserende straling. Blootstelling aan intense, directe hoeveelheden niet-ioniserende straling kan leiden tot schade aan weefsel door hitte. Dit is niet gebruikelijk en vooral een punt van zorg op de werkplek voor degenen die werken aan grote bronnen van niet-ioniserende stralingsapparaten en -instrumenten.

  Risico van blootstelling aan ultraviolette (UV) straling

  Ultraviolette (UV) straling is een natuurlijk onderdeel van zonnestraling en wordt afgegeven door blacklights, zonnebanken en elektrische boogverlichting. Normale dagelijkse niveaus van UV-straling kunnen nuttig zijn en vitamine D produceren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt aan om 2 tot 3 keer per week 5 tot 15 minuten aan de zon te worden blootgesteld om voldoende vitamine D binnen te krijgen.

  Te veel UV-straling kan huidverbrandingen, vroegtijdige huidveroudering, oogbeschadiging en huidkanker veroorzaken. De meeste huidkankers worden veroorzaakt door blootstelling aan ultraviolette straling.

  Het bruinen door middel van zonnebanken en zonnebanken stelt de consument bloot aan UV-straling. Blootstelling aan zonnebanken en zonnebanken verhoogt ook de kans op het ontwikkelen van huidkanker.

  Risico van blootstelling aan radiofrequentie (RF) en microgolfstraling

  Intense, directe blootstelling aan radiofrequentie (RF) of microgolfstraling kan leiden tot schade aan weefsel als gevolg van hitte. Deze grotere blootstellingen kunnen optreden door industriële apparaten op de werkplek.


  Curcumine en andere plantenextracten

  Overtuigend wetenschappelijk bewijs suggereert dat veel plantenextracten waardevolle genexpressiemodificerende effecten hebben die relevant zijn bij het beschermen van ons lichaam tegen blootstelling aan straling.

  Kerncentrales in 2011

  Totale kernenergiereactoren, wereldwijd

  Percentage van de wereldelektriciteit

  Grootste producent van kernenergie

  Aantal kerncentrales in de VS

  Percentage van de Amerikaanse energie uit kernreactoren

  Curcumine, afgeleid van het kerriekruid kurkuma, oefent krachtige stralingsbeschermende effecten uit als gevolg van zijn antioxiderende en ontgiftende eigenschappen. 64 Curcuminesupplementen verminderen DNA-schade en tumorvorming bij ratten ze verminderen zowel DNA-schade als lipideperoxidatie in gekweekte menselijke witte bloedcellen. 65,66 Curcumine heeft een "dubbele werking". De antioxiderende effecten beschermen normaal weefsel tegen straling. Maar het reguleert ook genen die verantwoordelijk zijn voor celdood bij kankers, waardoor de vernietiging van tumoren door straling wordt versterkt. 67 Het resultaat is een verhoogde overleving bij dieren die worden blootgesteld aan hooggedoseerde straling. 68

  Samen, knoflook en gember bieden ook aanzienlijke stralingsbescherming. Het hoge zwavelgehalte van knoflook ondersteunt natuurlijke antioxidantsystemen. 69 Knoflookextracten beschermen rode bloedcellen tegen stralingsschade door een glutathion-gerelateerd mechanisme. 70 Bij muizen is aangetoond dat knoflookextracten stralingsschade aan chromosomen in kwetsbare beenmergcellen voorkomen. 71 Via een discreet fysiologisch mechanisme reguleren knoflookextracten door röntgenstraling gemedieerde toenames in het inflammatoire nucleaire factor-kappaB (NF-kB) -systeem. 72 Gemberextracten stimuleren de glutathionactiviteit en verminderen de peroxidatie van lipiden door een afzonderlijk en complementair mechanisme. 73 Deze extracten vangen een groot aantal vrije zuurstof- en stikstofradicalen direct na hun vorming door straling op. 74-76

  Laboratoriumstudies tonen aan dat extracten van ginkgo biloba de effecten van verminderen clastogene factoren—externe materialen (inclusief plutonium en andere radioactieve stoffen) die DNA fragmenteren of verwijderen en chromosomale schade toebrengen, wat leidt tot mutatie en proliferatie van kanker. 77,78 Dit effect is zo krachtig dat het nuttig bleek bij de behandeling van werknemers op de Tsjernobyl kerncentrale lang na hun blootstelling. 79 Meer recentelijk bleken ginkgo-extracten de organen van dieren te beschermen tegen directe door straling veroorzaakte schade. 80 Ginkgo beschermde mensen ook tegen celbeschadiging na behandeling met radioactief jodium voor de hyperthyroïde ziekte van Grave. 81

  Ginseng is een andere plant die belangrijk is in de traditionele geneeskunde en die substantiële stralingsbeschermende effecten heeft. 82,83 Van een verscheidenheid aan ginseng-extracten is aangetoond dat ze beschermen tegen door straling veroorzaakte DNA-schade. 84-86 Het beschermt haarzakjes en andere zich snel voortplantende (maar gezonde) weefsels tegen schade door straling. 87,88 De antioxiderende effecten hebben geleid tot bescherming van een verscheidenheid aan stralingsgevoelige weefsels, waaronder cellen in het beenmerg, de milt en de testikels. 82,89 Ginseng's immunomodulerende effecten maken het bijzonder nuttig bij het verdedigen van ons lichaam tegen de verwoestingen van stralingsschade. 90 Onlangs is gevonden dat een Noord-Amerikaans ginseng-extract menselijke witte bloedcellen beschermt tegen DNA-schade, zelfs tot 90 minuten volgend op blootstelling aan straling. 91 Dat maakt het van groot belang voor defensie- en nationale veiligheidsonderzoekers - en voor het grote publiek in een tijdperk van bezorgdheid over de veiligheid van kerncentrales. 91

  Silymarine, een actieve stof die wordt aangetroffen in mariadistel, staat bekend om zijn vermogen om levercellen te beschermen tegen alcohol en verschillende chemische toxines. Minder bekend is zijn vermogen om ook leverweefsel te beschermen tegen stralingsschade. 92,93 Het vermindert DNA-schade en verlengt de overleving bij dieren die worden blootgesteld aan gevaarlijke stralingsniveaus. 94 Silymarine's vrije radicalen wegvangende en directe antioxiderende effecten worden gecrediteerd voor het produceren van deze resultaten. 95

  Kernenergie en stralingsrisico's

  Het is al sinds de jaren veertig bekend dat zogenaamde ioniserende straling het menselijk DNA beschadigt en veel verschillende soorten kanker veroorzaakt, met name schildklierkanker en leukemieën. 22.142.143 Ioniserende straling veroorzaakt ook onmiddellijke, catastrofale stralingsziekte na kortdurende blootstelling aan hoge doses. Recente gebeurtenissen in de Japanse kerncentrale Fukushima Daiichi dienen als een ernstige herinnering dat deze bedreigingen noch futuristisch noch theoretisch zijn.

  Er zijn sinds 1975 acht ongelukken met kerncentrales geweest, die elk meer dan $ 300 miljoen aan materiële schade hebben veroorzaakt. . De ergste eerdere nucleaire ramp, in Tsjernobyl in 1986, resulteerde in 237 gevallen van acute stralingsziekte met 31 onmiddellijke sterfgevallen en meer dan 5.400 gevallen van schildklierkanker in de 22 jaar na het ongeval. 22,142,147-149 Er werd vastgesteld dat het risico op schildklierkanker na dat ongeval 4,5 keer zo hoog was bij volwassenen, 12,7 keer bij adolescenten en 87,8 keer bij kinderen. 142


  Geheimhouding

  Vanaf het begin werden deze experimenten onder een hoog niveau van geheimhouding uitgevoerd. Toen de Koude Oorlog begon, waren Amerikanen bang voor een totale nucleaire oorlog met de Sovjet-Unie, en dus bleven het leger en de betrokken wetenschappers opereren met een oorlogsmentaliteit. Bovendien was de aard van de experimenten zeer controversieel, zelfs onder wetenschappers van Manhattan Project.

  De geheimhouding begon op de hoogste niveaus van het Manhattan Project. Plutonium en uranium waren geclassificeerde elementen, alleen met de codenaam aangeduid. Los Alamos Laboratory Director J. Robert Oppenheimer werd geïnformeerd over de aard van de experimenten, maar gaf in 1944 in een brief aan Louis Hempelmann, directeur van de Health Group in Los Alamos, aan dat hij niet wilde dat de experimenten werden uitgevoerd in de faciliteit in New Mexico . Er zijn ook aanwijzingen dat Oppenheimer zendingen van plutonium en uranium heeft goedgekeurd voor medisch onderzoek. Uit rapporten blijkt dat veel van de artsen zelf niet op de hoogte waren van de exacte stof die ze bij patiënten injecteerden. De algehele compartimentering van het project maakt het moeilijk om de commandostructuur met betrekking tot deze experimenten te traceren. Er is echter belangrijke documentatie dat de medische en gezondheidsdirecteuren op alle locaties op de een of andere manier in dit onderzoek hebben geïnvesteerd.

  Hymer Friedell was de eerste legerdokter die aan het Manhattan-project was toegewezen en werd op de locatie in Oak Ridge geplaatst als plaatsvervangend gezondheidsdirecteur onder Stafford Warren. Friedell en Warren werden belast met de gezondheid en veiligheid van het project als geheel. Friedell hield zelf toezicht op de eerste menselijke injectie van plutonium in Oak Ridge. In een brief aan Hempelmann schreef Friedell: "Ik denk dat we hier toegang zullen hebben tot aanzienlijk klinisch materiaal en we hopen een aantal onderwerpen te doen."

  Joseph G. Hamilton drinkt radionatrium voor een demonstratie, samen met Robert Marshak

  Wright Langham was eerst gestationeerd in het Chicago Met Lab en later in Los Alamos als analytisch chemicus. Samen met zijn team onderzocht hij de monsters die naar hem werden verzonden vanuit Rochester en Oak Ridge. Uit correspondentie tussen Langham en artsen op deze twee locaties blijkt dat hij een belangrijke rol speelde bij het bepalen van de hoeveelheid doses, het aantal patiënten en de keuze van proefpersonen.

  Aan de Universiteit van Californië hield Joseph Hamilton toezicht op de injectie van drie proefpersonen. Hamilton had al tracerstudies uitgevoerd om plutoniumtoxiciteit bij ratten vast te stellen en ontdekte dat besmetting van de bloedbaan het gevaarlijkst was. Robert Stone bekleedde tijdens de oorlog een parallelle functie aan het Met Lab van de Universiteit van Chicago, waar drie extra patiënten plutoniumbehandelingen kregen.

  De toxiciteit van radioactieve elementen was het belangrijkste onderzoeksprobleem van de University of Rochester Manhattan Annex. Daar was Dr. Samuel Bassett de primaire arts-onderzoeker in de "Speciale Problemen Division". Rochester was de plaats van de meeste injecties in deze periode. Bassett hield toezicht op een afdeling met twee bedden, gescheiden van het Strong Memorial Hospital.

  In een memorandum van de Atomic Energy Commission van april 1947 werd aanbevolen om experimenten op mensen niet openbaar te maken, omdat "het een negatief effect zou kunnen hebben op de publieke opinie of zou kunnen leiden tot rechtszaken." Uit deze angst werden de resultaten van dit onderzoek grotendeels verborgen gehouden. Toen de AEC in 1947 het Manhattan District verving, werd het protocol in feite hervormd om documentatie van de toestemming van de patiënt en de "redelijke hoop" dat de stof van medisch voordeel voor de patiënt zou zijn, te vereisen. Deze richtlijnen kwamen te laat en artsen bleven monsters van de oorspronkelijke dertig patiënten bestuderen zonder hen te informeren waarom.


  Veelgestelde vragen: Straling uit Fukushima

  Op 11 maart 2011 vond een aardbeving met een kracht van 9,0 op de schaal van Richter plaats - een van de grootste ooit gemeten - 130 mijl uit de kust van Japan. De aardbeving veroorzaakte een reeks tsunami's, de grootste geschat op meer dan 30 meter, die aan land kwamen. Naast de tragische tol van doden, gewonden en ontheemden, hebben de aardbeving en tsunami's de kerncentrale van Fukushima Dai-ichi zwaar beschadigd, waardoor uiteindelijk vier van de zes reactoren daar straling in de atmosfeer en de oceaan hebben uitgestoten.

  Ik begon mijn carrière in de oceanografie door de verspreiding van radionucliden uit Tsjernobyl in de Zwarte Zee te bestuderen. Sinds medio 2011 werk ik samen met Japanse collega's en wetenschappers over de hele wereld om inzicht te krijgen in de omvang en impact van gebeurtenissen die zich vandaag de dag nog steeds voordoen. In juni 2011 organiseerde ik de eerste uitgebreide, internationale expeditie om de verspreiding van radionucliden van Fukushima naar de Stille Oceaan te bestuderen, en ik of leden van mijn laboratorium hebben deelgenomen aan verschillende andere cruises en bijna duizend watermonsters geanalyseerd, evenals tientallen van monsters van sediment en biota. In de maanden na Fukushima heb ik ook het Centre for Marine and Environmental Radioactivity opgericht, deels om de meest nauwkeurige, actuele informatie over straling van menselijke en natuurlijke bronnen te helpen delen en toen duidelijk werd dat er geen coherente en een consistente bron van overheidsfinanciering om straling in Amerikaanse wateren te monitoren en om openbaar onderwijs te ondersteunen, vormde ik een burgerwetenschap/crowdfunding-initiatief genaamd Our Radioactive Ocean bij WHOI. Dit zijn enkele van de meest voorkomende vragen die mensen mij hebben gesteld.

  -Ken Buesseler, Oceanografische instelling Woods Hole

  Wat is er vrijgekomen uit de Fukushima-reactoren en hoe gevaarlijk is het?
  Bij de lozingen van de Fukushima-reactoren zijn tientallen radioactieve elementen betrokken, maar met betrekking tot materialen die in de oceaan zijn vrijgekomen, is de meeste aandacht uitgegaan naar drie radioactieve isotopen die in grote hoeveelheden zijn vrijgekomen: jodium-131, cesium-137 en cesium-134. Jodium-131 ​​vervalt snel en wat vrijkomt uit Fukushima is niet langer detecteerbaar in het milieu, maar het was een groot gezondheidsrisico bij het begin van het ongeval. Cesium-137 en -134 kwamen in de grootste hoeveelheden vrij. Op het hoogtepunt van het ongeval waren de niveaus in de oceaan bij de dokken bij de reactoren 50 miljoen keer hoger dan vóór het ongeval en vormden op die niveaus een directe bedreiging voor het leven in zee. Niveaus daalden snel na de eerste maand en zijn vandaag vele duizenden keren lager, wat minder een directe bedreiging voor de gezondheid is, maar nog steeds een indicatie van aanhoudende lekken.

  Cesium-137 heeft een relatief lange halfwaardetijd (30 jaar), maar is ook aanwezig in de oceaan als gevolg van kernwapentests in de jaren vijftig en zestig. Cesium-134 heeft een veel kortere levensduur, wat betekent dat alle gevonden zeewatermonsters uit Fukushima moeten zijn gekomen. Omdat het in gelijke hoeveelheden vrijkwam als cesium-137, kunnen we de aanwezigheid ervan gebruiken om te bepalen hoeveel verontreiniging er vrijkwam uit de reactorlocatie.

  Welke invloed heeft het radioactieve materiaal dat in Japan vrijkomt op de mens?
  Elke extra bron van radioactiviteit brengt een extra gezondheidsrisico met zich mee, maar deze risico's variëren met veel factoren, waaronder de dosis (aan hoeveel een persoon wordt blootgesteld en voor hoe lang) en aan welke isotopen u wordt blootgesteld, evenals individuele gevoeligheden - er zijn is bijvoorbeeld een grotere zorg bij kinderen. Fukushima zal waarschijnlijk de grootste gezondheidseffecten op de lange termijn hebben voor degenen met de hoogste blootstelling, dus degenen die het dichtst bij de plant wonen of in gebieden met meer neerslag. Dit komt omdat hoe verder het radioactieve materiaal reist, hoe meer verspreid (en hoe minder schadelijk) het wordt.

  Hoewel het meten van niveaus van radioactieve verontreinigingen in de oceanen een uitdaging is, is het meten van de gezondheidseffecten die met die niveaus gepaard gaan nog moeilijker en controversiëler. Dit komt deels doordat een toename van kanker moeilijk toe te schrijven is aan een enkele oorzaak en het moeilijk is om in de loop van de tijd een kleine toename van kanker op te sporen, wanneer 30 procent van ons in zijn leven een of andere vorm van kanker zal krijgen. We moeten ons altijd zorgen maken, maar we moeten ons ook realiseren dat verschillende niveaus, tijdstippen en manieren van blootstelling zeer uiteenlopende gezondheidsrisico's kunnen hebben.

  Zijn de aanhoudende stralingsbronnen van de kerncentrales zorgwekkend?
  De site van de kerncentrale van Fukushima Dai-ichi is een voortdurende bron van radionucliden (pdf) in de oceaan - iets waarvan ik bewijs heb gezien in mijn gegevens en gepubliceerd sinds 2011. De snelheid van afgifte is sindsdien echter aanzienlijk gedaald Maart 2011. Bij de huidige afgiftesnelheid zou het 5.000 jaar duren om de hoeveelheid cesium te evenaren die in de eerste maand van het ongeval in de oceaan terechtkwam. Voor de werknemers op de locatie is directe blootstelling aan lekkende opslagtanks een groter gezondheidsrisico omdat de blootstelling van deze geconcentreerde bronnen veel hoger is. Voor het grote publiek is niet de directe blootstelling, maar de opname door het voedselweb en de consumptie van besmette vis de belangrijkste gezondheidsproblemen van de oceanen.

  Hoe lang blijft de straling van Fukushima in het milieu?
  Radioactieve stoffen zijn van nature onstabiel en nemen in de loop van de tijd af in concentratie. Deze verandering wordt gemeten in halfwaardetijden - de tijd die nodig is om de straling met de helft te verminderen. Elke radioactieve stof heeft een andere halfwaardetijd, variërend van fracties van een seconde tot miljarden jaren. Cesium-137 heeft bijvoorbeeld een halfwaardetijd van 30 jaar en vormt dus, afhankelijk van de concentratie, een potentieel ernstige bedreiging voor de gezondheid gedurende tientallen jaren of eeuwen. Jodium-131, aan de andere kant, heeft een halfwaardetijd van slechts 8 dagen en verliest dus veel van zijn potentie na slechts enkele dagen en verdwijnt effectief na één tot twee maanden.

  Een ander zorgwekkend radionuclide, cesium-134, heeft een halfwaardetijd van twee jaar, wat betekent dat het snel aan het verdwijnen is. Vanwege zijn korte halfwaardetijd is cesium-134 de enige isotoop die, als we hem vinden, alleen uit Fukushima zou kunnen komen. Het kwam ook in gelijke verhouding vrij als cesium-137, dus als we cesium-134 detecteren, passen we eerst het verval ervan in de tijd aan en dan kunnen we berekenen hoeveel totale verontreiniging er is vrijgekomen. Maar deze "vingerafdruk" van cesium-134 vervaagt snel.

  Strontium-90 heeft een halfwaardetijd van 29 jaar - bijna identiek aan die van cesium-137, maar aanvankelijk kwam er veel minder strontium dan cesium vrij, en we vonden in 2011 40 keer minder strontium-90 dan cesium-137 in de oceaan Op het land is er echter meer dan 1.000 keer minder strontium-90 dan cesium-137. In de loop van de tijd zullen mijn laboratorium en onze collega's in Spanje, Zwitserland en Australië strontium-90, tritium en verschillende andere isotopen in de oceaan, de zeebodem en de mariene biota blijven volgen.

  Waar test je op?
  Tot op heden hebben we onze inspanningen gericht op het testen van de twee isotopen van cesium (137 en 134) omdat ze de eerste indicatie geven of verontreiniging uit Fukushima in een monster aanwezig is. We zouden over het algemeen geen strontium of plutonium of andere radioactieve elementen kunnen meten als we cesium niet zouden kunnen detecteren, omdat deze andere elementen in zulke kleine hoeveelheden aanwezig zouden zijn dat onze instrumenten ze niet kunnen detecteren.

  Bovendien is het verwerken van monsters voor strontium zeer arbeidsintensief, waarbij minimaal een hele dag laboratoriumwerk en meerdere dagen aan de detectoren nodig zijn. We hebben enkele van onze monsters van de westkust die Fukushima cesium-134 bevatten opnieuw geanalyseerd en hebben geen extra strontium-90 gedetecteerd. Dit nieuwe resultaat is logisch, aangezien de hoeveelheid strontium gemeten in de oceaan bij Fukushima 40 keer lager was dan die van cesium. Dit ondersteunt ons idee dat verontreinigd water in de westelijke Stille Oceaan vijf jaar geleden afkomstig is uit de buurt van Japan.

  Plutonium kwam ook vrij uit Fukushima, maar in concentraties die nog lager waren dan strontium. Op dit moment zijn de plutoniumconcentraties in de wateren van Fukushima zo laag dat achtergrondstraling van kernwapentests van meer dan 50 jaar geleden het signaal niet detecteerbaar maakt met onze instrumenten. Japanse wetenschappers die uiterst geavanceerde apparatuur gebruiken, hebben plutonium op het land in de buurt van de reactoren gedocumenteerd op niveaus die een miljoen keer lager zijn dan die van cesium in hetzelfde monster.

  » Meer over wat de Japanse wetenschappers hier en hier vonden.

  Waar gaat de straling van Fukushima naartoe als deze de oceaan binnenkomt?
  De verspreiding van cesium zodra het in de oceaan terechtkomt, kan worden begrepen door de analogie van het mengen van room in koffie. In het begin zijn ze gescheiden en te onderscheiden, maar net als we beginnen te roeren, vormt de crème lange, smalle filamenten of strepen in het water. In de Stille Oceaan worden strepen van verontreinigende stoffen langer en smaller naarmate ze offshore bewegen, waar diffusieprocessen de radionucliden beginnen te homogeniseren en te verdunnen. Stromen mengen zich vervolgens en blijven het cesium verdunnen terwijl het over de oceaan reist en, met afstand en tijd, nemen de radionuclideconcentraties in het zeewater af.

  » Meer informatie over onze oceanografische studies bij Fukushima, de beweging van straling over de Stille Oceaan (pdf) en straling in sedimenten bij Japan.

  Is straling een zorg langs de kusten van de VS en Canada?
  Although we have found traces of radioactive contamination from Fukushima in samples collected through our citizen-science initiative Our Radioactive Ocean, the concentration of cesium-137 and -134 in these samples is well below levels of concern for humans or marine life. The highest levels of cesium (10 Bq/m 3 ) attributable to Fukushima that we have measured were found 1,500 miles north of Hawaii. Swimming every day in the ocean there would still result in a dose 1,000 time smaller than the radiation we receive with a single dental x-ray. Not zero, but still very low.

  Looking ahead, levels of any Fukushima contaminants along the West Coast of North America are predicted to peak around 2015 or 2016, but at levels similar to what we are measuring in some of our samples today. This is not to say that we should not be concerned about additional sources of radioactivity in the ocean above the natural sources, but at the levels expected, even short distances from Japan, the Pacific will be safe for boating, swimming, etc. Nevertheless, we continue to monitor levels of radiation up and down the West Coast through Our Radioactive Ocean.

  » More about what we have found off the West Coast here and here.

  Has Fukushima been responsible for the deaths of marine animals in the Pacific?
  To date, there have been no reliable links made between radiation in the Pacific and mass die-offs of marine mammals, birds, fish, or invertebrates. Some of these die-offs have been attributed to viruses, warming water, and other changes to the marine environment that need to be addressed. If there were effects from radioactive contamination, we would expect to see the largest effects off Japan, not the West Coast of North America, and this has not been seen.

  » More about the history of mass mortality events in the environment

  How far can radiation travel?
  Ionizing radiation itself cannot travel very far through the air. Typically, dust and other particles, seawater and other liquids, or even gases pick up radioactive contaminants that are then transported great distances. In the months and years after the explosion at the Chernobyl nuclear power plant in Ukraine, scientists were able to track the spread of radioactive material in the atmosphere and the ocean around the globe. Within a week after the explosions at the Fukushima plant, there were reports of very small increases in radionuclides on the continental U.S.

  If radioactivity from Fukushima was released into the atmosphere, should I be worried when flying?
  Immediately following the nuclear accident at Fukushima, radioisotopes were released into the atmosphere and were quickly carried around the globe by the wind. Gases and small aerosol particles (dust) are the main carriers of the radioactive materials. We detected extremely low levels in the atmosphere here on Cape Cod 10 days after the first releases, despite the distance from Fukushima. Iodine was the main isotope detected but it has a very short half-life (8 days) so it disappeared very quickly. The only population of concern would be those in close proximity to the accident and fortunately the wind blew most of this contamination offshore.

  These radioactive elements are generally carried by dust and fall quickly out of the atmosphere near the source via rain and settling, and are not a concern for flying in airplanes. When you fly in an airplane you are exposed to natural sources of radiation from cosmic rays emitted by the sun. Exposure to these additional cosmic rays is not detectable in the health of pilots or those who spend a great deal of time flying.

  Is radiation exposure from the ocean and beach a concern?
  I stood on the deck of a ship l2 miles from the Fukushima reactors in June 2011 and was about one-half mile away as recently as October 2015 and the radiation detectors I was carrying showed little or no increase above background levels. Even the samples I collected (water, sediment, plants, and animals) from these locations are safe to handle without any precautions. In fact, our biggest problem is blocking interference from background radiation in our samples so we can isolate the trace levels of cesium and other radionuclides that we know came from Fukushima.

  On the West Coast of North America, radiation from the water, sediment, and biota is even less of a problem because of the distance from Japan and the dilution that occurs as the contaminants cross the Pacific. The greatest concern is for those who work on the site of the reactors because leaks from storage tanks could release water with high concentrations of contaminants.

  How does Our Radioactive Ocean measure radiation in seawater samples?
  We use a method that is capable of detecting extremely low levels of the specific radioactivity produced by cesium isotopes released from Fukushima in seawater. First we pass a seawater sample through a column of cesium-absorbing beads made of a resin that has been optimized for use with seawater. Then we dry the resin and place it in a high-purity germanium well detector made by Canberra Industries for between 24 and 72 hours.

  Every time a cesium atom decays, that event is registered in the instrument's detector, which has the ability to discern energy given off by two critical isotopes of cesium: cesium-134 and cesium-137. By counting the decay events associated with each isotope, we can calculate the total counts per second (cps) for a given sample. Knowing the efficiency of our detectors and something about the decay properties of the isotopes allows us to calculate the concentration of both cesium isotopes in a sample. This number is often reported in activity units of Becquerels per cubic meter (Bq/m 3 ), where one Bq equals one decay event per second and one cubic meter equals 1,000 liters (about 264 gallons) of seawater.

  We regularly participate in proficiency tests with the International Atomic Energy Agency (IAEA) to ensure that our results are not just precise, but extremely accurate when compared to international seawater standards. In general, larger sample sizes (we process a relatively large 20 liter sample), longer counting times (we typically leave a sample on for 48 hours or more), and more efficient detectors (we use some of the world’s most sensitive gamma detectors) lead to the lowest possible detection limits.

  I have a Geiger counter. Can I use it to detect radiation from Fukushima?
  There are two basic types of radiation detectors—those that measure only the number of times radiation interacts with the instrument, and those that measure the energy level (in electron volts) of the particles or waves detected by the instrument. The Geiger-Mueller tube (Geiger counter) is perhaps the most widely known radiation detector and falls into the first category.

  Geiger counters can measure beta particles and gamma rays (the detector window will block most alpha particles), but cannot distinguish between the two. These interactions, and the decay events that trigger them, are registered as counts or audible clicks. In general, a Geiger counter will always produce some clicks, often 20 to 40 per minute, as a result of natural sources of radioactivity around us at all times, including rocks, soil, buildings and cosmic particles. These background count rates vary widely depending upon local geology, altitude (higher at higher elevations), and even construction materials and building design (the accumulation of radon in basements is just one example). Detecting contamination from Japan above this background with a Geiger counter is only possible near the reactors and storage tanks at Fukushima, or in some of the more contaminated regions in Japan, as they are not particularly sensitive instruments.

  In addition, Geiger counters cannot measure the energy level of the radiation being emitted, a very important factor in determining whether the source of radiation is manmade or natural. For example, the high count rates detected by a Geiger counter along a beach near San Francisco were not caused by cesium from Fukushima as originally reported, but rather caused by naturally occurring thorium-bearing minerals that are common and often elevated in some beach sands.

  Are there other ways to detect Fukushima radiation in the ocean?
  In addition to measuring bulk seawater samples, as we do, other labs have analyzed radiation in fish and kelp. The studies provide much-needed information that seawater samples do not, but also present some issues of their own. Analyzing fish and other seafood, for example, tells us how much radiation a person or other marine animal might be exposed to by eating the contaminated organism, but it does not tell us how far the plume has spread from Fukushima or the concentration of the various radionuclides in the water where the organism was exposed.

  Studies of kelp provide integrated time averaged, qualitative measure of kelp exposure to a wide range of radionuclides in the ocean, but do not give a precise indication of the exact level of the radionuclides at a given point in time in the ocean, as levels in kelp will vary not just with water concentration changes during the kelp growth cycle, but also variables such as ocean currents, and kelp physiology. As a result, direct collection and analysis of radionuclides in water samples is the best way to determine how much contamination is in the ocean that poses an exposure risk to people and marine life.

  Are there different types of radiation?
  In general, there are two types of radiation, ionizing and non-ionizing. Non-ionizing radiation includes visible light and radio waves—things that, as the name implies, do not have the ability to form charged ions in other materials. Ionizing radiation, however, does form charged ions and as a result presents a serious health threat because it can alter the atomic structure of living tissue. Ionizing radiation also comes in several different types, including alpha, beta, and gamma radiation, all with different degrees of concern and health impacts.

  What is the normal background level of radiation?
  The normal background level of radiation is different for different places on the planet. Radiation in some places is higher because these receive less of the natural protection offered by Earth’s atmosphere or because they are in places where the surrounding rocks contain more radioactive substances, such as radon. In the ocean, the largest source of radiation comes from naturally occurring substances such as potassium-40 and uranium-238, which are found at levels 1,000 to 10,000 times higher than any sources of radiation caused by humans. The largest human release of radionuclides was the result of atmospheric nuclear weapons tests carried out by the U.S., France, and U.K. during the 1950s and 60s. Despite even the high concentration of nuclear fallout in the Pacific caused by U.S. tests on the Marshall Islands, there is no measurable health effect that would prevent us from eating seafood from the Pacific.

  What is the state of fisheries off Japan and along U.S. West Coast?
  Most Japanese fisheries were unaffected by Fukushima, but coastal fisheries nearest the reactors remain closed because of concern over exposure by some species, particularly those that live on or near the seafloor. These are being tested on a regular basis against Japan's limits for radiation in seafood (which are much more strict than U.S. regulations) and these contaminated fish are not being sold internally in Japan, nor are they being exported. There is currently no concern about the levels of cesium and other radionuclides in fish off the West Coast of the U.S., nor have there been at any time since 2011.

  » More about the state of Japanese fisheries (pdf) and monitoring of biota in the Pacific.

  Are fish such as tuna that might have been exposed to radiation from Fukushima safe to eat?
  Seawater everywhere contains many naturally occurring radionuclides, the most common being polonium-210. As a result, fish caught in the Pacific and elsewhere already have measurable, but small, quantities of these substances. Most fish do not migrate far from their spawning grounds, which is why some fisheries off Fukushima remain closed. But some species, such as the Pacific bluefin tuna, swim long distances and could pick up cesium in their feeding grounds off Japan before crossing the Pacific.

  However, cesium is a salt like potassium, and it will begin to flush out of exposed fish soon after they enter waters with lower contamination from Fukushima. By the time tuna are caught in the eastern Pacific, cesium levels in their flesh are 10-20 times lower than when they were off Fukushima. A study published in 2012 in the Proceedings van de National Academy of Sciences (PNAS) reported finding very low levels of cesium in Pacific bluefin tuna caught by recreational fisherman off the coast of California in August 2011. The FDA reviewed this study and determined that the levels of cesium were roughly 300 times lower than levels that would prompt FDA to investigate further to determine if there were a health concern.

  » More about the risk of consuming seafood from the Pacific here (pdf) and here.

  Is there concern about other radionuclides, such as strontium-90?
  The continued release of radionuclides from groundwater and leaking tanks at Fukushima nuclear power plants site needs to be watched closely, as the character or mix of radionuclides is changing. One example is the higher levels of strontium-90 contained in groundwater and in storage tanks that are leaking into the ocean. Because strontium-90 mimics calcium in humans and animals, it is taken up by and concentrated in bones, where it remains for long periods of time (it has a half-life of 29 years and it is is not replaced as quickly in the body as cesium).

  What we see is that the levels of cesium in the ocean are decreasing faster than strontium near the Fukushima nuclear power plant site. However, levels of both are much lower than at their peak in 2011. We remain most concerned about the potential of new releases from the thousands of storage tanks on the site, which contain highly radioactive water awaiting processing. Some leaks have been reported, and one reason we continue to monitor strontium is to look for signs of these leaks. Given that strontium concentrates in bones, this radionuclide could become a larger concern in small fish such as sardines, which are often eaten whole. So far, however, evidence suggests that levels of strontium-90 in fish remain much lower than those of cesium-137.

  Is it safe to eat seafood from the Pacific?
  Except for the vicinity of the reactors, seafood and other products taken from the Pacific should be safe for human consumption. Radiation levels in seafood should continue to be monitored, of course, but radiation in the ocean will very quickly become diluted and is not of concern by the strict standards used in Japan beyond the region closest to Fukushima. The same is true of radiation carried by winds around the globe. However, crops and other vegetation near the reactor site (including grass that cows eat to produce milk) that receive fallout from the atmosphere build up radioactivity and can remain contaminated even if washed. When these foods are consumed, a person receives much of this dose internally, often a more severe pathway to receive radiation than by external exposure.

  Is there an easy way for me to test fish or water at home?
  Unfortunately there is no simple way to test fish or other seafood at home for radiation contamination. The levels found in most animals are far too low to be detected by a Geiger counter or other readily available detector. As for water, other than funding and sending us a sample to analyze there are no simple ways to test your home drinking water for cesium. We use 20 liter (5 gallons) samples that we filter through a special resin that cesium attaches to. We then place this concentrated sample on an extremely sensitive detector for a day or more to measure the amount of cesium-137 and -134 that it contains.

  Is debris washing ashore on the US/Canadian West Coast of concern?
  Over one million tons of debris washed out to sea by the tsunami drifted across the Pacific but did not carry Fukushima radioactive contamination (I’ve measured several samples in my lab). This is in part because it entered the ocean days before the major radioactive releases began, and many of the most abundant radioactive contaminants do not concentrate on wood, plastics and other floating materials. It did, however, carry invasive species, which are of concern to coastal ecosystems on the West Coast.

  How does radiation released from the Japanese reactors compare to the accident at Chernobyl?
  The Chernobyl accident released higher levels of radioactivity, but this varies depending upon which radioactive contaminants you are talking about. The difference is because Chernobyl was a much more violent event that included a large explosion resulting in a complete breach of the reactor vessel. The event also started a very hot graphite fire that released large amounts of radioactive material into the atmosphere equivalent to between 3 and 5 percent of the total reactor inventory. Winds carried the radioactive fallout first to the north and eventually into the Black Sea to the south. Radiation in the Black Sea and Baltic Sea, though elevated, remained well below what was seen in the ocean off Fukushima, because Chernobyl is so much further from the ocean.

  Although Fukushima included explosive events attributed to the escape and ignition of hydrogen gas, the main reactor vessels were not breached to the extent that occurred in Chernobyl. As a result, releases from Fukushima consisted primarily of gases and those contaminants that, under high temperature, become gases. These so-called “volatile” elements includes cesium, but not strontium or plutonium, which is why there were much smaller release of these non-volatile contaminants from Fukushima than from Chernobyl.

  Why is the Fukushima accident of interest to oceanographers?
  In addition to measuring the concentration and spread of radioactivity in the ocean, scientists can also use these radioactive contaminants to learn about ocean properties and processes. Oceanographers use substances called tracers to study the path and rate of ocean currents and of processes such as mixing that are important parts of the global ocean and climate systems. There are many different radionuclides that scientists use as "clocks" to measure how fast the ocean mixes different water masses and sediment accumulates on the seafloor. Some of these substances are natural, but many are the result of human activity, such as the Chernobyl accident or nuclear weapons testing, and now releases at Fukushima.


  12 Additional Resources

  12.1 Frequently Asked Questions

  What is the policy on holding patients during diagnostic imaging procedures?

  The regulations (California Code of Regulations Title 17) state:

  “No individual occupationally exposed to radiation shall be permitted to hold patients during exposures behalve during emergencies, nor shall any individual be regularly used for this service. If the patient must be held by an individual, that individual shall be protected with appropriate shielding devices such as protective gloves and apron and he shall be so positioned that no part of his body will be struck by the useful beam.”

  The interpretation of this regulation is that occupational workers shall not routinely hold a patient, but can, in unusual cases, provided that they are protected with appropriate shielding. A non-occupational worker, such as a mother or father, can hold the patient. There is some flexibility in the regulations on how an emergency would be defined.

  Exemption issued by California for positioning a patient or fluoroscopy Equipment

  The exemption permits staff operating under the direct oversight of a licentiate in possession of either current and valid Fluoroscopy Supervisor and Operator permit or a current and valid Radiology Supervisor and Operator certificate (“permitted licentiate”) issued by the Department, are hereby granted an exemption to requirements provided that all of the following conditions are met:

  • Positioning the patient or the fluoroscopic equipment by non-permitted individuals shall be performed at the request of a permitted licentiate who is physically present and personally directs such actions.
  • The permitted licentiate shall document all actions the non-permitted individuals will perform.
  • The permitted licentiate shall document the following:
   • Equipment set up and operation
   • Fundamentals of radiation safety
   • Significance of radiation dose, to include hazards of excessive exposure to radiation, biological effects of radiation dose, and radiation protection standards
   • Expected levels of radiation from fluoroscopy equipment
   • Methods of controlling radiation dose: time, distance, shielding and
   • Characteristics and use of personnel monitoring equipment.

   What are the lead apron requirements when using and fluoroscopes?

   • Persons closest to the unit (generally those with “hands on” the patient) should wear a lead equivalent apron when operating the unit.
   • Dose rates of greater than 5 mrem/hr can be measured within 6 feet of the table, including where the fluoroscopist stands.
   • Wear a lead apron of at least 0.25 mm lead equivalence, with 0.5 mm being the recommended. Additionally, a thyroid collar and leaded eye wear (or “radiation glasses”) are recommended.
   • Because radiation exposure drops off very quickly, other personnel in the room do not need to wear lead aprons but should also maintain as much distance from an operating unit as feasible. Radiation exposures 6 feet away are near natural background radiation levels.
   • Only necessary personnel should be in the room when the unit is operating. However, for ALARA purposes (i.e., to keep exposures As Low As Reasonably Achievable) keep a portable lead shield between the unit and other personnel in that room performing procedures unrelated to the fluoroscopes unit.

   What are the criteria for patient gonadal shielding for radiation protection purposes?

   For patients, the gonads may or may not need to be in the primary x-ray field. If the gonads are not in the primary field, the radiation exposure drops off rapidly. In practice, the patient may be provided with a leaded apron anyway, because the staff has been trained to do that or it provides reassurance to the patient.

   For situations where the gonads are in the primary radiation field, shielding should be employed as long as the areas of interest are not blocked by the shielding. An example might be to image the pelvis to evaluate the heads of the femur bones. For males, the testes are easily shielded by special shields that are in contact with the body. Alternately, shadow shields can be used. These are typically triangular pieces of lead that are suspended by flexible arms (like those for desk lamps) from the x-ray tube housing. Since the collimator light field is aligned to the x-ray field, the shadow cast by the suspended piece of lead will show what area is being shielded from the x rays produced. For females, the gonads are not visible or generally localized in the abdomen. As such, shielding is seldom employed for females, but the x-ray field collimators may be used to shield the center of the abdomen.

   How effective are thyroid shields in protecting the radiation worker from unnecessary exposure? At what dose level do you recommend using a thyroid shield?

   A typical 0.5-mm lead-equivalent apron or thyroid shield will provide 85% to 95% attenuation of scattered fluoroscopy x-rays. Thyroid shields are designed for fluoroscopy x-rays and can not shield radioisotopes such as 131 I or 18 F.

   A patient treated with radioiodine ( 131 I) has renal failure and is on dialysis. What radiation safety points should I be aware of?

   There is some potential for contamination with these procedures, although it is not excessive and it depends on the administered activity and the length of time from the administration to the dialysis procedure. Administering the radioiodine immediately after dialysis will maximize the time for elimination of the excess radioiodine from the body prior to the next dialysis. The dialysis staff will already be using universal precautions to protect themselves from the patient’s blood and other body fluids. These are the same precautions that are used to protect against contamination from radioactivity. Flushing of the waste from the dialysis tubing directly to the sanitary sewer line and collecting the dialysis tubing and filter as radioactive waste is appropriate. Contact Nuclear Medicine or Health Physics to collect the dialysis tubing and filter.

   What are hospital attending staff radiation safety precautions for patients receiving Samarium ( 153 Sm) palliative therapy?

   Because 153 Sm is mostly a beta particle-emitting radionuclide and beta particles are effectively shielded by the human body, 153 Sm does not present an external radiation hazard. However, 153 Sm is excreted through the urine for up to three days. Use universal precautions when handling collected urine or urine soiled linens. Urine can be disposed of in the sewer.

   Does a resident or fellow need a fluoroscopy permit?

   No. A resident or fellow working under the supervision of a Certified Fluoroscopy Supervisor physician does not need to be themselves certified.

   When is a Fluoroscopy Supervisor certificate/permit not required?

   A physician is not required to obtain a certificate or permit from the State if that physician:

   1. Requests an x-ray examination through a certified supervisor and operator.
   2. Performs radiology only in the course of employment by an agency of the Federal Government and only at a Federal facility (Note: As a best management practice, the Veterans Affairs Palo Alto Health Care System complies with the State of California certificate requirements).

   Can an ultrasound or echocardiography be performed after a nuclear medicine study?

   Radiation exposure from nuclear medicine patients to hospital staff varies depending on the type of radiopharmaceutical, how much was administered and when it was administered. The half-life of nuclear medicine radiopharmaceuticals, that is the time it takes for the radioactivity to drop by half, is typically in the two-to-six-hour range, although the half-life can be longer.

   Sonographers work in close proximity to patients which is why it is reasonable to ask what kind of radiation exposure they might be getting from nuclear medicine patients. Because nuclear medicine patients might undergo additional examinations, other hospital staff might also be exposed. The question of “how much radiation exposure” has been researched by direct measurement and reported in publications including the National Council on Radiation Protection & Measurements (Reports No. 124/105).

   De Journal of Nuclear Medicine Technology (Volume 23, issue 3, pg. 186-187) published results from a study on radiation exposure to sonographers from patients who were injected with the PET (positron emission tomography) imaging radiopharmaceutical 18 F-fluorodeoxyglucose (FDG). The conclusion was that the radiation exposure to the sonographer was usually minimal if there is daily contact with nuclear medicine patients, radiation risks should be assessed. Monitoring for several months may be appropriate. Scheduling patients several hours after their nuclear medicine procedure is a good practice as well as asking the patient to void before the secondary examination.

   12.2 Receiving Radioactive Material Packages

   Radioactive material packages delivered directly to Nuclear Medicine contain radionuclides that will be administered to patients for diagnostic and therapeutic procedures. Direct deliveries may arrive on any day and at any time of the day.

   • Nuclear Medicine may receive packages that are specific to the Nuclear Medicine CRA, including 99m Tc, 18 F from the cyclotron, exempt quantity sources for calibration, and other special calibration sources.
   • All packages that are received with a White I, Yellow II, or Yellow III label shall be monitored for surface contamination and external radiation levels within 3 hours after receipt if received during working hours, or within 3 hours of the start of the next business day if received after working hours.
   • All packages shall be visually inspected for any sign of external damage (e.g., wet or crushed). If damage is noted, processing of the package shall be halted and Health Physics shall be notified immediately.

   Processing Nuclear Medicine Radioactive Packages

   Upon receipt, all radioactive material packages will be entered into the Nuclear Medicine drug receipt database.

   Nuclear Medicine Package Radiological Receipt Swipe Surveys

   The exterior surface of the package shall be surveyed (swiped over an average of 300 cm 2 ) for removable contamination.

   • If wipe test results indicate no radioactive contamination is present on the exterior of the package (e.g., less than 22 dpm/cm 2 ), process the package as usual.
   • If wipe test results indicate that removable contamination levels are > 22 dpm/cm 2 and < 220 dpm/cm 2 , the package should be decontaminated prior to further handling (inform Health Physics of this occurrence).
   • If wipe test results indicate that removable contamination levels exceed 220 dpm/cm 2 , Health Physics shall be notified immediately.

   Nuclear Medicine Package Radiation Surveys

   The dose rate from the package at 1 meter from each of the package surfaces shall be measured.

   • The Transportation Index (TI) noted on the packages with “Yellow II” or “Yellow III” labels is the dose rate, in mrem/hour, at 1 meter from the package surface. The surface dose rate for such packages shall not exceed 200 mrem/hour.
   • The dose rate from packages with “White I” labels shall be less than 0.5 mrem/hour on the package surface. (See 49 CFR 172.403) If dose rates exceed any of the dose rates discussed above, stop and notify the RSO or his/her designee immediately.

   Procedure for Empty Packages (i.e., packages that will be returned to the vendor)

   • Prior to returning the empty package (usually an ammo box), swipe and monitor the package for contamination.
   • If contamination is present, decontaminate.
   • If the package is not contaminated remove or switch the radiation label to the “empty” notice.
   • Receipt and return of all radioactive packages is documented by entering the required data in to the Pinestar Database or other Nuclear Medicine Database.

   12.3 Use of Inert Gases in Nuclear Medicine

   Inert gases (e.g., 133 Xe) in nuclear medicine should be used in such a manner that no individual, other than the patient, is likely to receive a submersion dose greater than 2500 mrem over the course of one year. Inert gases shall be used in such a manner that the instantaneous levels of airborne radioactivity shall not exceed 5 times the inhalation derived air concentration (DAC) listed in 10 CFR 20, appendix B (1E-4 uCi/ml for 133 Xe).

   Health Physics will assure that appropriate technical assistance and guidance is provided for achieving compliance with the above.

   The room where the inert radioactive gas is used must be under negative pressure. The exhaust from the room where the inert gas is used shall be directly vented to the environment. Fresh air may be mixed with the exhaust stream so as to reduce the concentration of radioactive inert gas.

   Health Physics shall approve machines used for the administration of radioactive inert gases to patients. The machines must feature:

   1. A rebreathing system.
   2. A charcoal filtered exhaust trap which will trap or hold most of the radioactive gases such that airborne radioactivity levels are not likely to exceed one DAC fraction at 1 meter from the machine’s exhaust.
   3. A radiation monitor or other alarm system which indicates that the trap has failed or reached its maximum loading.

   In the event the patient experiences breathing difficulties or other medical problems, the patient will be immediately disconnected from the machine. Appropriate first aid measures shall be conducted. As soon as practicable, the machine shall be shut off with the priority directed towards the well-being of the patient.

   12.4 Guidance for Preparing Research Proposals Involving Diagnostic Use of Ionizing Radiation in Human Use Research

   Invoering

   This guidance has been prepared by the Clinical Radiation Safety Committee (CRSCo) to help ensure a careful, complete, and timely review of research projects that include human use of ionizing radiation. CRSCo serves under California Department of Health Services regulations and Nuclear Regulatory Commission regulations as the Radiation Safety Committee for Stanford and Veterans Affairs Palo Alto Health Care System, and is also chartered by the Food and Drug Administration as a Radioactive Drug Research Committee. It meets quarterly.

   Review and Approval

   Health Physics reviews the application for completeness and accuracy. If, for an adult, the effective dose is less than or equal to 5000 mrem (to compare the effective dose to the annual radiation worker) and the organ equivalent dose is less than or equal to the value derived by dividing 5 rad by the associated weighting factor (see table below), the Health Physics RSO or designee can approve the application. Additionally, if the drug is not FDA approved and is under an IND, it may be approved by the RSO or designee.

   If the effective dose is greater than 5000 mrem or the organ equivalent dose is greater than the value derived by dividing 5 rad by the associated weighting factor (see table below), before the next CRSCo meeting by the Chairman or his designee, the Radiation Safety Officer (RSO) or his designee, and one physician faculty member, or be approved at the next CRSCo meeting.

   Note: The approval levels listed below are for adults. For minors, approval levels are 10% of those listed above and in the table.

   All of these approvals are reported to CRSCo at its next meeting it can re-open and revise the approvals. If the proposal requires the approval of the Radioactive Drug Research Committee, CRSCo must review and approve the application at the next meeting. There are also organ dose limits associated with each category.

   Categorie Effective Dose in mrem Adult Organ Equivalent Dose in rad 1 Approval Authority 2
   l H ≤ 5000 and Ht ≤ 5/Wt HSkin ≤ 500 RSO or designee
   II H > 5000 or Ht > 5/Wt HSkin > 500 RSO + Chairman + one physician faculty or CRSCo

   1 Wt values are from ICRP Report 60, Table 2: gonads 0.20 red bone marrow 0.12 colon 0.12 lung 0.12 stomach 0.12 bladder 0.05 breast 0.05 liver 0.05 esophagus 0.05 thyroid 0.05 skin 0.01, bone surface 0.01 remainder 0.05.

   2 Radioactive Drug Research Committee proposals require full CRSCo approval. Dose limits: whole body, active blood-forming organs, lens and gonads 3 rem per study and 5 rem total other organs 5 rem per study and 15 rem total. See 29 CFR 361.1.

   Draft “Informed Consent Form” Language

   To estimate risk associated with a specific procedure, CRSCo uses the dose calculation methodology established by the International Commission on Radiological Protection in Report 60, � Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.” Based on the whole body effective dose H and organ equivalent dose Ht, CRSCo has prepared different statements you may want to consider when developing your “Informed Consent Form.”

   Suggested language for when total dose < 3 mSv:

   This research study involves exposure to radiation from ___ . This radiation exposure is not necessary for your medical care and is for research purposes only. The additional amount of radiation is approximately equal to ____ days of radiation exposure from natural sources like the sun, ground and water. This amount of radiation involves minimal risk and is necessary to obtain the research information desired.

   Suggested language for when total dose > 3 mSv and < 50 mSv:

   This research study involves exposure to radiation from ___ . This radiation exposure is not necessary for your medical care and is for research purposes only. The additional amount of radiation exposure is about _____ mSv, which is approximately equal to ___% of the limit that radiation workers (for example, a hospital x-ray technician) are allowed to receive in one year. This amount of radiation involves minimal risk and is necessary to obtain the research information desired.

   Suggested language for when total dose > 50 mSv:

   You will be exposed to radiation during this research. Your radiation exposure will be about _____ mSv. This amount of radiation has an estimated risk of fatal cancer of about ___ percent. If randomly selected members of the general population were exposed to the radiation exposure from this research, the extra lifetime risk of dying from fatal cancer may be about __ in 1,000 1 . Statistics represent averages and do not predict what is going to happen to you. They do not take into consideration individual risk factors including lifestyle (smoking, diet, exercise, etc), family history (genetics) or radiation exposure. The majority of cancers occur later in life and the average lifetime risk of dying from cancer is 25% (1 in 4).

   1 ICRP, 1991:7 0.05 fatal cancers per person-sievert for the entire population

   Suggested language for Category II organ equivalent dose proposals:

   You will be exposed to radiation during this research. The dose to your skin will be about X rads. This dose may result in temporary or permanent hair loss and possible skin changes or damage.

   Policy on Human Subject Research Utilizing Ionizing Radiation at Facilities NOT Affiliated with Stanford

   CRSCO will not approve any research protocols that utilize Ionizing Radiation on human subjects at facilities not affiliated with Stanford University, Stanford Hospital and Clinics, Lucille Packard Children’s Hospital and Clinics and VAPAHCS, since CRSCo has no oversight of the radiation safety aspects of these facilities.

   For a research protocol involving Ionizing Radiation on human subjects at a facility not affiliated with Stanford and when the x-ray usage has been approved by that facilities official IRB (e.g UCSF), CRSCo should not be asked to reapprove such a protocol.

   For more information on how to prepare on IRB protocol

   If you have questions specific to your project, please contact Health Physics at (650) 723-3201.


   Bekijk de video: Radioactiviteit - isotopen en notatie (September 2022).


Opmerkingen:

 1. Mezishicage

  Als er ook uw manier is. Wees wat je wilt.

 2. Chevell

  Naar mijn mening heb je niet gelijk. Ik kan het bewijzen. Schrijf me in PM, we praten.

 3. Rob Roy

  Dus je kunt eindeloos bespreken ..

 4. Dibar

  Nee jouw zaak!

 5. Macdaibhidh

  En waar zijn ze te tellen?Schrijf een bericht