Categorie Anders

Foto's van weekdieren
Anders

Foto's van weekdieren

Introductie Weekdieren zijn ongewervelde dieren die in zee, in zoet water of op het land leven. De bekendste zijn: slakken, slakken, inktvissen en oesters. Foto's van weekdieren Slak Wetenschappelijke classificatie Koninkrijk: Animalia Phylum: Mollusca Klasse: Gastropoda Orde: Pulmonata Onderorde: Basommatophora ____________________________ Inktvis Wetenschappelijke classificatie Koninkrijk: Animalia Phylum: Mollusca Klasse: Cephalopoda Subklasse: Coleoidea Orde: Teuthida ____________________________ Oester wetenschappelijke classificatie Mollusca Kingdom: Animaollaca Kingdom Klasse: Bivalvia Orde: Ostreoida Familie: Ostreidae ____________________________ Slak Wetenschappelijke classificatie Koninkrijk: Animalia Phylum: Mollusca Klasse: Gastropod Orde: Pulmonata Suborde: Stylommatophora ____________________________ Octopus Wetenschappelijke classificatie Koninkrijk: Animalia Phylum: Mollusca Klasse: Cephalopoda Subklasse: Coleoidea Superiform: Octopus Order Octopus ____________________________ Naaktslak Wetenschappelijke classificatie Phylum: Mollusca Klasse: Gastropoda Subklasse: Orthogastropoda Orde: Pulmonata Suborder: Stylommatophora

Lees Verder

Anders

Niertjes

Nieren: verschillende belangrijke functies in het lichaam Wat ze zijn Nieren zijn uitscheidingsorganen in het lichaam van gewervelde dieren. Mensen hebben twee nieren waarvan de vorm op bonen lijkt. Functies van de nieren De nieren hebben belangrijke functies in het menselijk organisme, zoals: - Uitscheiden afval via de urine (voorbeelden: ureum en creatine); - Activeer homeostase (stabiele en constante toestand) van het lichaam; - Produceer sommige soorten hormonen zoals erytropoëtine; - Regel het volume extracellulaire vloeistoffen; - Produceer urine; - Afzonderlijke stoffen van externe oorsprong, zoals medicijnen.
Lees Verder
Anders

Fysiologie Boeken

Bibliografische indicatie voor de studie van Fysiologie Benoeming van boeken van Fysiologie (bibliografie): Essentiële Fysiologie Auteur: Abramov, Dimitri; Mourão Júnior, Carlos Alberto Uitgever: GUANABARA KOOGAN Plant Physiology Auteur: Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo Uitgever: ARTMED Animal Physiology: Adaptation and Environment Auteur: Schmidt-nielsen, Knut Uitgever: SANTOS Plant Physiology Auteur: Kerbauy, Gilberto Barbante Uitgever: GUANABARA KOOGAN Principles of Animal Physiology Auteur: Moyes, Christopher D.
Lees Verder
Anders

Cica

Cica: sierplant op grote schaal gebruikt in tuinen Belangrijkste kenmerken van de plant: - Het is een semi-houtachtige struik. - De grootte is tussen 1,8 en 3 meter hoog. - Cica is een langzaam groeiende plant. Geschikte omgeving voor planten: - Volle zon en ook in halfschaduw. Vermenigvuldiging - Ontkieming van de ronde vruchten die zijn geboren in de vrouwelijke toppen, die kunnen worden gezaaid.
Lees Verder
Anders

Cellulose

Cellulose (vergroot microscoopbeeld) Wat het is (definitie) Cellulose is een polymeer met "lange keten" dat is samengesteld uit een enkel koolhydraat (koolhydraat) monomeer, geclassificeerd als een polysacharide. Het is de primaire structurele component van planten en is niet verteerbaar door de mens. Belangrijkste kenmerken van cellulose Voordat we verder gaan met het onderwerp cellulose, zou het interessant zijn om iets te weten over polymeren, monomeren en polysachariden.
Lees Verder
Anders

Anatomie van planten

Plantenanatomie: studie van plantenstructuren Wat het is (definitie) Plantenanatomie is een gebied van plantkunde bedoeld voor de studie van plantenstructuren. Vaak zien we alleen de bovengrondse delen van de planten (bladeren, bloemen, takken en stam). Veel van de structuren zijn echter onder de grond en kunnen niet worden gezien.
Lees Verder
Anders

Plantaardige hormonen

Plantenhormonen: meerdere functies in planten Wat ze zijn Plantenhormonen, ook bekend als fytohormonen, zijn organische verbindingen die door planten worden geproduceerd en spelen een sleutelrol in hun groei en ontwikkeling. Deze hormonen zijn aanwezig in kleine hoeveelheden en worden geproduceerd in plantenweefsels.
Lees Verder
Anders

Voorbeelden van angiospermplanten

Agapanto en Acanto-Grieks: voorbeelden van angiospermen Inleiding (wat ze zijn) Angiospermen zijn fruitproducerende planten waarvan de belangrijkste functie het beschermen van zaden is. De meeste planten ter wereld zijn angiosperm (er zijn tussen de 250.000 en 300.000 soorten). Ze kunnen monocotyledonous of dicotyledonous zijn.
Lees Verder
Anders

Plant Anatomy Books

Bibliografische indicatie voor de studie van plantenanatomie Bibliografie (boekindicatie van plantenanatomie): plantenfysiologie Auteur: Sampaio, Elvira Uitgever: UEPG Plant Anatomy (delen 1 en 2) Auteur: Cuter, Elizabeth G. Uitgever: Roca Illustrated Guide to Anatomy Vegetal Auteur: Boeger, Maria Regina Uitgever: Holos Vegetal Anatomy Auteur: Esau, Katherine Uitgever: Omega Spain Morphology Plant Anatomy Auteur: Souza, Luiz Antônio Uitgever: Bookstore of Physics Plant Morphology and Anatomy - Techniques and Practices Auteur: Souza, Luiz Antônio Uitgever : UEPG Plant Biology Auteur: Eichhorn, Susan E.
Lees Verder
Anders

Mitochondria

Mitochondria: stroomopwekking voor cellen Inleiding Alle cellulaire activiteit vereist energie, het is via mitochondria dat deze energie die nodig is voor de activiteiten van cellen zal worden gegenereerd. Hoe Mitochondria werkt Om energie te krijgen, moet de cel glucose nodig hebben. Mitochondria hebben de functie om glucose af te breken door zuurstof in koolstof te introduceren, wat overblijft is koolstofdioxide, dat door uitademing uitademt.
Lees Verder
Anders

Plantencelorganellen en hun functies

Illustratief beeld van de organellen van een plantencel Inleiding De plantencel heeft verschillende organellen binnenin. Elk van deze organellen kan een of meer functies uitvoeren, die allemaal van fundamenteel belang zijn voor het functioneren van cellen. Organellen van plantencellen en hun functies - Glad en ruw endoplasmatisch reticulum - vergroten het binnenoppervlak van de cel; de uitwisseling van stoffen tussen het binnenste en buitenste deel van de cel bevorderen; voorkeur circulatie in de cel; stoffen opslaan die zijn afgeleid van hyaloplasma en lipidesynthese.
Lees Verder
Anders

Meiosis - Dual Cell Division

Fasen van meiose Inleiding Anders dan bij mitose (waar er slechts één celdeling is), verdeelt meiose in twee cellen tegelijkertijd. Hoe het gebeurt (samenvatting) De fasen van dit proces (profase, metafase, anafase, telofase, interfase) verlopen op dezelfde manier als bij mitose; alleen, in dit geval, het dubbele, want hier zullen twee cellen tegelijkertijd hetzelfde proces doorlopen.
Lees Verder
Anders

Passief transport - Diffusie en osmose

Osmose die zich in een cel voordoet Wat is (definitie) passief transport is het transport dat plaatsvindt tussen twee oplossingen met verschillende opgeloste stofconcentraties, met als doel de concentraties gelijk te maken en ze isotoon te maken. Dit proces vindt plaats zonder verspilling van energie. Het is verdeeld in twee soorten: diffusie en osmose.
Lees Verder
Anders

Osteoporose - poreuze botten

Normaal bot (links) met osteoporose (rechts) Wat is het? Osteoporose is een ziekte die de botmassa zodanig vermindert dat botten bij gewone dagelijkse activiteiten spontaan beginnen te breken. snel zitten, wat kan leiden tot een heupfractuur.
Lees Verder
Anders

Allergieën

Allergie testen Wat is allergie Allergie is een overdreven reactie van het immuunsysteem. Het is bekend dat het bij elk nieuw contact met het activeringsmiddel sneller zal optreden en zich agressiever zal manifesteren. Allergisch proces Voordat we begrijpen hoe het allergische proces plaatsvindt, is het interessant om te begrijpen dat immunoglobuline een eiwit is dat van groot belang is voor het menselijk lichaam, omdat het degene is die het afweerproces initieert tegen de invasie van micro-organismen en infecties.
Lees Verder
Anders

Granulocyten

Neutrofiel: een soort granulocyten die inwerkt op fagocytose Wat ze zijn (definitie) Leukocyten (witte bloedcellen) zijn de afweercellen van ons lichaam, die aanwezig zijn in ons bloed. Granulocyten zijn een soort leukocyten waarvan het belangrijkste kenmerk de aanwezigheid van korrels in het cytoplasma is.
Lees Verder
Anders

Pinocytosis

Cel Pinocytose uitvoeren Inleiding (wat het is en wat het betekent) Pinocytose is een proces waarbij een cel macromoleculen eet, verdund in water. Over het algemeen zijn deze macromoleculen eiwitten of polysachariden. Dit proces vindt plaats in vele celtypen en functioneert als een complementair celvoedingssysteem.
Lees Verder
Anders

Leishmaniasis

Protozoa Leishmania: ziekte Oorzaak oorzaak van ziekte Leishmaniasis is een niet-besmettelijke ziekte veroorzaakt door parasieten (protozoa Leishmania) die binnendringen en zich voortplanten in de cellen die deel uitmaken van het immuunsysteem (macrofagen) van de geïnfecteerde persoon. Manifestatie en kenmerken Deze ziekte kan zich in twee vormen manifesteren: cutane of cutane leishmaniasis en viscerale of kala-azar leishmaniasis.
Lees Verder
Anders

Mange

Sarcoptes scabiei: schurftparasiet (microscoopbeeld) Wat schurft is, ook bekend als schurft, is een huidinfectie die wordt veroorzaakt door een parasiet die tunnels graaft onder de meest oppervlakkige lagen van de huid, waardoor irritatie met zijn afval wordt veroorzaakt. Deze mijten worden overgedragen door contact met besmette mensen.
Lees Verder
Anders

Bloedvaten

Bloedvat: Bloed door het lichaam leiden Inleiding (wat ze zijn) De bloedsomloop wordt gevormd door slagaders, aders en lymfevaten, die als doel hebben vloeistof door het lichaam te voeren. Het is onderverdeeld in: - Cardiovasculair systeem: gevormd door de aderen, slagaders en het hart, die bloed voeden en vangen uit weefsels.
Lees Verder
Anders

Bodemvervuiling

Bodemverontreiniging door onbehandeld afvalwater Inleiding Bodemverontreiniging vindt plaats door bodemverontreiniging door stoffen die aanzienlijke veranderingen in de natuurlijke structuur kunnen veroorzaken. Belangrijkste oorzaken en gevolgen Stoffen zoals afval, riolering, pesticiden en andere soorten verontreinigende stoffen die door menselijk handelen worden geproduceerd, hebben ernstige gevolgen voor het milieu.
Lees Verder